Posjeta Preporoda Opštini Bijelo Polje

Autor: Jovan Bulajić, Izvršni direktor NVO Preporod

Jedan od osnovnih ciljeva projekta 3 Balkan jeste promocija koncepta oporavka u tretmanu bolesti zavisnosti u ruralnim područjima Crne Gore, što se posebno odnosi na sjever države.

U te svrhe, Preporod je 08.06.2017., posjetio Opštinu Bijelo Polje i sa predstavnicima, Saidom Čikić (Sekretar sekretarijata za lokanu samoupravu), Sanelom Ljuškovićem (Služba menadžera opštine) i Dragoslavom Šebekom (Kancelarija za primarnu prevenciju narkomanije), razgovarao o samom projektu 3 Balkan, konceptu oporavka, kao i o važnosti međuinstitucionalne saradnje.

Došlo se do zaključka da bi bilo dobro da Bijelo Polje dobije status resursnog centra za sjever države i da pomaže Preporodu u kampanji podizanja svijesti o problem zloupotrebe psihoaktivnih supstanci na tom području. Predloženo je da se potpiše Memorandum o saradnji između Preporoda i više zdravstvenih ustanova sa teritorije Bijelog Polja.