Poseta jednoj od najboljih bolnica za lečenje bolesti zavisnosti u Nemačkoj

Autor: Aleksandar Žugić

U februaru, članovi Udruženja za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava Izlazak bili su u poseti Diakonie-Krankenhaus Harz, jednoj od najboljih nemačkih klinika za lečenje bolesti zavisnosti.

Tokom sedmodnevne posete, stručnjaci bolnice su za članove Izlaska organizovali seminar, da bi im, na temelju svog višedecenijskog iskustva, pružili osnovne alate u radu sa zavisnicima.

Naime, Diakonie-Krankenhaus Harz se već četrdeset godina bavi zavisničkom populacijom. Iskustvo koje je proizašlo iz tog rada i koje se može uočiti u temama koje su obrađivane na ovom seminaru, pokazalo se kao neprocenjivo za rad udruženja Izlazak.