Preporod u posjeti Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti u Opštini Tivat

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

U sklopu projekta ”Biram oporavak”, 14.03.2018. godine, Izvršni direktor Preporoda Jovan Bulajić je posjetio Kancelariju za prevenciju bolesti zavisnosti u Opštini Tivat, gdje je razgovarao sa Milankom Kaljević i Aleksandrom Dakovićem, predstavnicima pomenute institucije.

Tokom sastanka, organizacije su govorile o tekućim izazovima, ali i opservirale aktuelni trenutak u problematici bolesti zavisnosti. Poseban akcenat je dat na pitanju zloupotrebe supstanci kod mladih i izazovima koji se u kontinuitetu nameću na tom polju. Razmatrane su mogućnosti kako da se postojeća uspješna saradnja produbi i intenzivira. Jedan od puteva takvog intenziviranja i formalizovanja saradnje jeste i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, što je svakako jedan od koraka u bližoj budućnosti.