Multisektorski sastanak u Šapcu

26.06.2018. godine u prostorijama „Centra za stručno usavršavanje Šabac“ održan je multisektorski sastanak za Šabački i Valjevski okrug. Sastanku su prisustvovala stricna lica : Opšte bolnice Šapca i Valjeva, domova zdravlja, socijalne ustanove, kao i predstavnici MUP-a i Crvenog Krsta.

Uz dobrodošlicu domaćina iz Gradske uprave Šabac, i predstavnika Kancelarije za droge Vlade Republike Srbije, prisutnima je predstavljena organizacija „Izlazak“ njene aktivnost, kao i delovanje kako na lokalu tako i u regionu.

Ono što je bilo istaknuto to je projekat „Biram Oporavak“,  kroz koji se promoviše besplatna anonimna telefonska linija 0800 104 100, kao i besplatno savetovalište. Prisutnima je prikazan  dokumentarni zapis,  odnosno statistika koja je vezana za zloupotrebu droga, a koja je urađena od strane organizacija koje su uključene u projekat „Biram Oporavak“.

Razgovaralo se i o radu drugih ustanova i njihovim tretmanima ka krajnjim korisnicima, odnosno zavisnicima. Ustanovljeno je da je međusobna saradnja i zajednička borba jedna od ključnih stvari koje su potrebne ka efikasnijoj borbi protiv zloupotreba droga.

Nakon uspešno zavrsenog sastanka dogovoreno je sa ostalim učesnicima o mogućnostima saradnje, kao i o mogucem potpisivanju memoranduma o saradnji.