Partnerstvo civilnog i javnog sektora u oblasti borbe protiv droga

Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije potpisala je 10. januara 2018. godine Memorandum o saradnji sa 11 organizacija civilnog društva (OCD) koje deluju u oblasti suprotstavljanja drogama, u okviru koga su predviđene zajedničke aktivnosti u borbi protiv narkomanije.

Direktor Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić istakao je tom prilikom da su organizacije civilnog društva tokom svog rada već ušle u tu problematiku i imaju lakši pristup krajnjim korisnicima i ljudima koji imaju problem sa drogama.

To je šansa da preko OCD sprovodimo planove i programe koje Srbija donosi – od prevencije do lečenja i smanjenja štete onim ljudima koji su u problemu sa drogama, rekao je on, najavivši preventivnu edukaciju, koja je neophodna kako bi se podigla svest o štetnosti narkotika.

Pekić je podsetio na to da su Nacionalna strategija za borbu protiv droga 2014-2021. godine i prateći akcioni plan predvideli da OCD imaju aktivniju ulogu u njenom sprovođenju i suprotstavljanju posledicama koje nastupaju upotrebom narkotika.

On je naglasio da Institut za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” vodi evidenciju, po kojoj postoji oko 30.000 evidentiranih zavisnika, a procena je da postoji još oko 20.000, te da ukupno u našoj zemlji ima oko 50.000 zavisnika od droge.

Nebojša Đurasović rekao je da se Udruženje Prevent već 13 godina aktivno bavi borbom protiv bolesti zavisnosti, uz napomenu da ozvaničavanje saradnje sa Kancelarijom za borbu protiv droga za njih predstavlja veliki korak, ali i prepoznavanje rada i mogućnost zajedničkog nastupa na ovom polju.

Memorandum o saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga potpisala su udruženja: Nova plus, Izlazak, Mreža za politike prema drogama Jugoistočne Evrope, RE generacija, Prevent, Duga, Jazas iz Požarevca, kao i iz Novog Sada, Kokoro i Zemlja živih.

Potpisivanje Memoranduma predstavlja finalnu aktivnost nakon donošenja konačne Odluke o izboru organizacija koja je doneta na osnovu javnog poziva i procedure sprovedene uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Izvor: http://civilnodrustvo.gov.rs/