cof

Poseta Kancelariji za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije

Autor: Aleksandar Žugić

U sklopu radnog sastanka predstavnici partnerskih organizacija koje učestvuju u implementaciji  regionalnog projekta ,, BIRAM OPORAVAK” , Udruženje Izlazak (SRB) , NVO Proslavi oporavak (BiH)  i NVO Preporod (CG) posetili su kancelariju za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i tom prilikom predstavili ciljeve i očekivane rezultate projekta.

Važno je napomenuti da je Kancelarija za borbu protiv droga, kao služba Vlade Republike Srbije, zadužena za koordinaciju politike droga i nadzor nad sprovođenjem Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga  i da kao takva institucija zauzima značajno mesto na mapi relevantnih aktera i donosioca odluka.

Tokom posete razgovaralo se o važnosti povezivanja aktera koji se bave ovom problematikom kao i uspostavljanja sistema unutar koga će svi akteri delovati u koordinaciji jedni sa drugima, a sve u svrhu stvaranja povoljnih uslova koji bi zavisnicima omogućili sveobuhvatni tretman i izlaz iz zavisnosti.