Počela kampanja BIRAM OPORAVAK u unutrašnjosti Srbije

Udruženje Izlazak je pod pokroviteljstvom Opštine Bor organizovalo 19.09.2017.godine kampanju i tribinu “ Zašto mladi počinju sa upotrebom droga”.

U cilju motivisanja zavisnika u ruralnim delovima Srbije u Boru su članovi i volonteri udruženja Izlazak podelili veliki broj promotivnog materijala sa brojem besplatne telefonske linije, a takođe i razgovarali sa brojnim građanima o važnosti iste kao servisa koji pruža  mogućnosti lečenja zavisnicima iz Borskog regiona jednake kao i zavisnicima iz velikih gradova Srbije.

Na tribini koja je održana u velikoj sali opštine Bor gostima i predstavnicima lokalne samouprave je predstavljen projekat BIRAM OPORAVAK kao i neophodnost sistemske prevencije kako se ne bi smo isključivo bavili posledicama.

Sastanak i kampanju je medijski ispratila RTV Bor.