Poseta Fondacije ADRA

Nakon završetka strogih vanrednih mera uzrukovane usled pandemije virusa COVID-19 nastavili smo promovisanje produžetka projekta “Biram Oporavak” koji će se u narednom periodu baviti i sprečavanjem marginalizacije i dehumanizacije ranjivih ljudi u našem društvu, naročito ljudi sa problemom zavisnosti koji žive u situaciji beskućništva ili koji su na ivici beskućništva.

U sklopu projekta „Biram Oporavak“ Udruženje Izlazak je 09.06.2020 god. sa kordinatorom Aleksandrom Žugićem, posetilo Fondaciju ADRA – Adventistički razvojni i humanitarni rad.

Tom prilikom je direktor Fondacije ADRA Igor Mitrović upoznat sa ciljevima projekta „Biram Oporavak“, kao i opštem konceptu oporavka koji zastupamo.

Fondacija ADRA se bavi problemom ljudi koji su uključeni u život ili rad na ulici. Kao osetljiva ciljna grupa, radnici Fondacije ADRA se na terenu susreću sa raznim problemima među tim ljudima, u kojima ima i problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.

Predstavnik Fondacije ADRA Igor Mitrović i Aleksandar Žugić su tom prilikom razgovarali o međusobnoj saradnji, razmenjivanjem iskustava dobre prakse, kao i mogućnosti podrške u kampanjama koje se odnose na pomoć beskućnicima i marginalizovanim osobama u problemu zavisnosti.

U cilju takve saradnje, dogovoreno je da se saradnja formalizuje potpisivanjem Memoranduma  gde se potpisnici dobrovoljno obavezuju da informišu svoje korisnike o programima koje nude Fondacija ADRA i Udruženje Izlazak. Svrha potpisivanja ovog dokumenta jeste jačanje saradnje i stavljanje akcenta na ono što je zajedničko, a to je potreba i motivacija da se pomogne marginalizovanoj populaciji. Celokupna saradnja će biti zasnovana na partnerstvu, transparentnosti, odgovornosti i kontinuiranoj međusobnoj komunikaciji. Kako Memorandum ne bi bio samo slovo na papiru, dogovoreno je da potpisnici sporazuma vrše česte evaluacije dostignute saradnje uz ideju da ta saradnja iz dana u dan mora biti snažnija i produktivnija.

Autor vesti: Jelena Denčić