Preporod obilježio 26.6., Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe droga

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

 

26.6. je datum koji ima veliku subjektivnu, ali i objektivnu važnost kada je u pitanju rad Preporoda. Osim što je to Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe droga, to je i dan kada Preporod slavi svoj rođendan.

Ove godine, Preporod je svoj 12. rođendan obilježio radno, na različitim poljima.

Obzirom da je riječ o datumu kada se problematika bolesti zavisnosti najglasnije čuje u javnosti, Preporod se obratio svim relevantnim institucijama (donosiocima odluka) u Crnoj Gori, poslavši PREDLOG MJERA za unaprjeđenje stanja u oblasti bolesti zavisnosti, koji je plod zajedničkog rada značajnih aktera koji djeluju u ovoj oblasti u Crnoj Gori. Pomenute mjere, ideje i inicijative su donešene tokom Multisektorskih sastanaka i Nacionalne konferencije: ”Oporavak od zavisnosti, prilike, potrebe i trendovi”, koji su održani u sklopu projekta ”Biram oporavak”, krajem 2017. godine. Prije procesuiranja predloga mjera nadležnim institucijama, predstavnici Preporoda su intenzivno komunicirali sa kolegama unutar države, ali i predstavnicima Svjetske Federacije za borbu protv droga (WFAD), oko modifikovanja teksta i traženja saglasnosti da se nađu na listi potpisnika dokumenta.

Osim podnošenja Predloga mjera, Preporod je, zajedno sa Internacionalnom Policijskom Asocijsacijom (IPA) i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, učestvovao u podjeli flajera i tekstova na uglu ulica Hercegovačke i Slobode u Podgorici, gdje su komunicirali sa zainteresovanim građanima o pitanjima iz problematike i time, širili svijest opšte populacije o posledicama zloupotrebe droga i ostalih štetnih supstanci.

Medijska kampanja nije izostala niti ovog puta. Tako je u sklopu obilježavanja 26.6., Preporod gostovao na TV Vijesti, a zabilježen je i prilog na nacionalnoj televiziji-RTCG. Takođe, brojni lokalni i nacionalni portali su prenijeli saopštenja o radu Preporoda, povodom obilježavanja ovog važnog datuma.