Preporod u gostima Radio Televiziji Crne Gore

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

Utisak je da je u proteklih par mjeseci pažnja medija nešto usmjerenija na problematiku zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Dominantan razlog za takvu okolnost jeste značajan broj smrtnih epiloga koji se na prostoru Blakana dogodio usled konzumacije droga.

Upravo su pomenuti smrtni ishodi, nastali usled konzumacija novih psihoaktivnih supstanci, bili povod za još jedno gostovanje izvršnog direktora Preporoda, Jovana Bulajića, na Radio Televiziji Crne Gore.

Gostovanje je iskorišteno da se govori o problematici bolesti zavisnosti kod nas, problemima sa kojima se kao društvo suoačavamo, a koji su direktna posledica zloupotreba droga. Posebna pažnja je posvećena novim psiho-aktivnim supstancama na tržištu i posledicama njihove zloupotrebe.

Tokom razgovora, dat je osvrt i na epilog procesuiranja Predloga mjera, relevantnim institucijama i donosiocima odluka u Crnoj Gori.

Podsjećanja radi, Predlog mjera predstavlja skup ideja, predloga i inicijativa, koje su zajedničkim radom relevatnih institucija i organizacija donešene na Nacionalnoj konferenciji: Oporavak od zavisnosti, prilike, potrebe i trendovi, kao i na multisektorskim sastancima, održanim krajem 2017. godine.