Udruženje „Izlazak“ u poseti Vranju

U okviru projekta „Biram Oporavak“, Izlazak je nastavio organizaciju sastanaka sa relevantnim institucijama i akterima koji se u svom radu direktno ili indirektno bave problematikom bolesti zavisnosti.

Tokom posete Vranju, 26.10.2020.godine, održan je sastanak između načelnice Zavoda za javno zdravlje, Biljane Popović i Izlaska.Tokom sastanka, razgovarano je o problematici bolesti zavisnosti, položaju i problemima zavisničke populacije, sa specifičnim osvrtom na infektivne bolesti. U okviru Zavoda, zavisnicima od droge dostupno je dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i hepatitis C, individualna i grupna savetovanja o rizičnom ponašanju. Ovaj sastanak je bio lepa prilika i da se razmene primeri dobre prakse u radu sa osobama sa problemom zavisnosti i ukaže na veličinu samog problema koju droga predstavlja kako za pojedinca, tako i za celokupno društvo.

Predstavljen je projekat ”Biram oporavak”, njegovi osnovni ciljevi, detaljnije analiziran koncept oporavka, razmotrene opcije kako je moguće unaprediti međusobnu saradnju.

Takođe, tokom boravka u Vranju, posetili smo i Savetovalište za mentalno zdravlje Doma zdravlja u okviru kojeg, od 1998. godine postoji Klub lečenih zavisnika „Most“, koji se prevashodno bavi sekundarnom prevencijom, odnosno lečenjem bolesti zavisnosti.

“Most” je jedinstveni klub u Srbiji koji u svom članstvu ima lečene zavisnike od psihoaktivnih supstanci, alkohola i kocke. Rad Savetovališta odvija se kroz porodične grupne terapije po principu beogradske škole lečenja bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, u kome su članovi tima i završili edukacije.
Tim Savetovališta čine socijalni radnik-porodični terapeut alkoholizma  Suzana Stojković i sociolog-porodični terapeut, Ljliljana Stošić.

Atmosfera tokom sastanka je bila radna, ali izuzetno prijatna i prijateljska. Veoma smo zadovoljni dobrom pripremom i organizacijom sastanka i velikim brojem informacija koje smo dobili tokom posete.

Postignuti su dogovori o mogućim oblicima dalje saradnje, međusobne razmene iskustava i ideja za one poslove koji su nam zajednički ili slični.

 

Autor: Jelena Denčić