Uspostavljena saradnja Preporoda i Crnogorske fondacije za HIV

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

U sklopu projekta ”Biram oporavak”, nastavlja se povezivanje relevantnih aktera koji djeluju sa istim ili sličnim radnim ciljevima na teritoriji Crne Gore. Tom prilikom, Memorandum o saradnji su potpisali Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda i Aleksandra Marjanović, Izvršna direktorica NVO Crnogorska fondacija za HIV.

Akteri su dogovorili redovnu i blagovremenu razmjenu informacija o dostupnim servisima u obije organizacije, uz vršenje redovnog monitoringa zajedničkih korisnika, a sve kako bi se podigao nivo usluge i benefit koji dobija sam klijent. Uz to, akteri su dogovorili redovnu i blagovremenu razmjenu informacija kojom se štite ljudska prava klijenata i daju inicijative u toj oblasti.

Obije organizacije će nastojati da zajedničkom saradnjom pružaju adekvatnu pomoć, podršku, savjetovanje, liječenje i resocijalizaciju ljudima koji su u potrebi, a predstavljaju zajedničku ciljnu grupu.