Zavisnicima omogućiti šansu za kompletno i sveobuhvatno lečenje

01.05.2017.godine u gostovanju na RTV Pink predsednik Udruženja za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava ,,Izlazak” Aleksandar Žugić je predstavio kampanju i projekat ,,biramoporavak” u okviru regionalnog projekta koji se sprovodi u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Žugić je rekao da će 26.06. na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama zvanično sa radom početi  besplatna telefonska linija (help line) i savetovalište za zavisnike i njihove porodice.

Jedan od ciljeva projekta je da help line postane most između onih kojima je potrebna pomoć i onih koji pružaju pomoć odnosno korisnika i pružaoca usluga, a sve u svrhu pružanja šanse za kompletnoi sveobuhvatno lečenje zavisnika.

Takođe, naglasio je on, da je namera da se kroz ovakvu vrstu servisa izjednače odnosno stave na istu poziciju ruralne sredine sa gradskim.