Multisektorski sastanak u Kragujevcu za Šumadijski okrug

Predstavnici Instituta za javno zdravlje, Kliničkog centra, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje i škola, održali su sastanak sa predstavnicima Udruženja „Izlazak“, na kom su razgovarali o projektu Udruženja koji se odnosi na zloupotrebu droga.

Krajem 2017. godine, u saradnji sa kancelarijom za borbu protiv droge Vlade Republike Srbije, udruženje „Izlazak“ počelo je da organizuje multisektorske sastanke, na kojima se trude da okupe sve aktere koji se indirektno dotiču problema zloupotrebe droga.

Baza podataka, koju, od prošle godine, Udruženje „Izlazak“ formira, oslonjena je na socio demografske podatke, iskustva i direktne pozive roditelja ili samih zavisnika.

Udruženje „Izlazak“ otvorilo je besplatnu telefonsku liniju za građane koji imaju problema sa drogama.

Njihov cilj je da se, kroz programe osnaživanja i podrške zavisnicima, njihovim porodicama i beskućnicima, pruži pomoć u socijalnom prilagođavanju.

U Srbiji je, poslednjih trideset godina, kao i u većem delu Evrope, jedan od najvećih društvenih problema, borba protiv narkomanije, koja je od 90-ih godina uzela maha među sve mlađim generacijama.

Projekat „Biram oporavak“, Udruženje Izlazak i Svetska federcija protiv droge, sprovode na području Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

One su prepoznale da je potražnja za drogama na ovim prostorima u konstantnom porastu.

Osnovni cilj programa je da se usluge pojedincima i porodicama, koje su pogođene problemom zavisnosti, obezbede, kroz savetovališta, dostupnost informacija o mogućnostima lečenja i rizicima koji nastaju kao posledica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Program podrazumeva motivaciju, rehabilitaciju, resocijalizaciju i reintegraciju u društvo.

Autor vesti: Novinarka RTK Slađana Obradović Čukarić.