Otvoreno savjetovalište za adolescente koji zloupotrebljavaju PAS

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

U okviru projekta „ZA BUDUĆNOST KOTORA BEZ DROGE“, otvoreno je savjetovalište za adolescente koji zloupotrebljavaju PAS. NVO Preporod u saradnji sa NVO Koltrina iz Kotora započeo je implementaciju projekta ”Za budućnost Kotora bez droge”, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). ReLOaD program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

Projekat „Za budućnost Kotora bez droge“ traje 6 mjeseci, a njegov osnovni cilj je da smanji stopu zloupotrebe droga među mladim ljudima na teritoriji ove opštine. Projekat je koncipiran tako da problematici prilazi iz svih relevantnih uglova. Naime, posebna pažnja je posvećena zaposlenima u kotorskim školama i svim drugim institucijama koje sa bilo kog aspekta tretiraju bolesti zavisnosti, ili dolaze u kontakt sa mladima koji već zloupotrebljavaju droge i njihovim porodicama. Za tu ciljnu grupu, već je sproveden trening za prevenciju, ranu intervenciju i detekciju maloljetničke zavisnosti, po modelu – Multidimensional
Family Therapy (MDFT) Trampoline Belgium, Ecet.

Za nas najvažnija aktivnost projekta je otvaranje besplatnog savjetovališta za maloljetne zavisnike i članove njihovih porodica. Naime, uz pomoć i podršku opštinske Kancelarije za primarnu prevenciju opštine Kotor i ustupanjem svojih kancelarija za rad savjetovališta, otpočet je rad sa mladima iz opštine Kotor koji zloupotrebljavaju PAS i članovima njihovih porodica. Pored pokretanja savjetovališta, fokus će biti na umrežavanju svih relevantnih aktera koji djeluju na teritoriji Opštine Kotor, a koji se u svakodnevnom radu bave bolestima zavisnosti. Jedan od ciljeva je i da se unaprijedi kolektivna svijest o problematici bolesti zavisnosti i posljedicama zloupotrebe droga. Očekuje se da će u predstojećim mjesecima, multidisciplinarni tim pružiti pomoć članovima više od 100
porodica koje se suočavaju sa zavisnošću.

U dugoročnom smislu, projekat će ojačati odgovor obrazovnog sistema na bolesti zavisnosti, unapređenjem znanja i vještina prosvjetnih radnika da prepoznaju, preduprijede i pravovremeno reaguju na zloupotrebu droge u školama. Istovremeno, obrazovni sistem će se uvezati sa drugim relevantnim akterima, da se zajedničkim kapacitetima borimo sa jednim od najvećih problema modernog društva.