Preporod u novoj posjeti Opštini Žabljak

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

Vrlo dobra saradnja između Preporoda i Opštine Žabljak je, nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji, dodatno intenzivirana, kontinuiranom razmjenom informacija. Tako je, Izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić, 9.11. posjetio Opštinu Žabljak i održao sastanak sa Ljeposavom Miljić, rukovodiocem Kancelarije za primarnu prevenciju u Opštini Žabljak i Željkom Pejovićem, predstavnikom Centra za socijalni rad u Opštini Žabljak.

Razgovaralo se o različitim pitanjima iz domena bolesti zavisnosti, iskustvima koje ima Centar za socijalni rad u toj opštini, kao i načinima na koje je moguće oduprijeti se problemima koji nastaju usled kompulzivne konzumacije psihoaktivnih supstanci, sa posebnim akcentom na mlade ljude. Ovakav, manji multisektorski sastanak, još jednom pokazuje težnju da se problematici pristupa sa svih relevantnih i dostupnih uglova.

Domaćin sastanka je bila Kancelarija za primarnu prevenciju.