Unapređena saradnja sa UG „Omladinski Savet Kruševac“

07.08.2020. godine je potpisan Memorandum saradnje između Udruženja Izlazak i Udruženja građana „Omladinski Savet Kruševac“. Potpisnici Memoranduma su Aleksandar Žugić, predsednik Udruženja Izlazak i Marina Virijević, predsednica Udruženja građana „Omladinski Savet Kruševac“.

Svrha potpisivanja ovog dokumenta jeste jačanje saradnje kao i razmena iskustava dobre prakse. Kako je i Omladinski Savet Kruševac jedna od članica osnivača Mreže organizacija za postpenalnu podršku, u prvi plan je istaknuto ono što je zajedničko, potreba i motivacija za poboljšanje kvaliteta života marginalizovanim grupama kao i resocijalizacija štićenika i njihovo ponovno uključivanje u društvo i zajednicu.

Potpisnici Memoranduma su dogovorili redovnu i blagovremenu razmenu informacija o dostupnim servisima koje nude oba Udruženja kao i redovnu i blagovremenu razmenu informacija kojom se štite ljudska prava klijenata i daju inicijative u toj oblasti.

Oba Udruženja će nastojati da zajedničkom saradnjom pružaju adekvatnu pomoć, podršku, savetovanje i resocijalizaciju ljudima koji su u potrebi, a predstavljaju zajedničku ciljnu grupu.

 

Autor vesti: Jelena Denčić